mám záujem
Miesto práce:
Bratislava
Termín nástupu:
ihneď
Druh pracovného pomeru:
plný úväzok
Finančné ohodnotenie:
od 900 € mesačne
+ ďalšie príplatky a benefity

Popis práce

 • Vykonávať dohľad nad verejným poriadkom v meste
 • Chrániť život, zdravie a majetok občanov
 • Chrániť životné prostredie v meste
 • Dohliadať na mladistvých, aby nepožívali alkohol
 • Zabezpečiť, aby sa Bratislavčania a ostatní návštevníci cítili bezpečne

Zodpovednosti

 • Dodržiavať zákony vo svojej činnosti
 • Dodržiavať nestrannosť a vysoký morálny profil
 • Zvyšovať svoje profesijné znalosti a zručnosti
 • Byť platným členom celého kolektívu
 • Budovať dobré meno Mestskej polície Bratislava

Nábor nových študentov je dočasne pozastavený

 • Začiatok ďalšieho kurzu je plánovaný na jún/júl 2022.
 • Informácie o nábore poskytneme približne dva mesiace pred začiatkom kurzu.
 • Nájdete ich na webe budpolicajt.sk, msp.bratislava.sk alebo na sociálnych sieťach Mestskej polície Bratislava.
 • Uchádzači, ktorí už spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti (nemusia absolvovať odbornú prípravu) sa môžu hlásiť naďalej aj mimo náborových kampaní.

Prijímací proces

 • odoslanie žiadosti uchádzačom na MsP
 • kontaktovanie uchádzača personálnym oddelením MsP
 • zaslanie informačného listu a dotazníka uchádzačovi
 • pozvanie na osobný pohovor / výberové konanie (tu uchádzač predloží potrebné doklady, dotazník a pod.)
 • absolvovanie písomného preskúšania zo SJL (test + diktát)
 • po úspešnom absolvovaní SJL preverenie fyzickej zdatnosti (FZ) a psychodiagnostické vyšetrenie (PDV)
 • po úspešnom absolvovaní FZ a PDV prijatie do pracovného pomeru
 • v prípade ak nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti (OS), odborná príprava v školiacom centre mestskej polície v Bratislave (3 mesiace, plat 720 Eur brutto) a po úspešnom zložení záverečnej skúšky odbornej spôsobilosti zaradenie na konkrétny útvar (s min. platom od 900 Eur brutto plus príplatky)
 • v prípade ak uchádzač, ktorý spĺňa podmienky OS, t.j. nemusí absolvovať odbornú prípravu, je rovno zaradený na konkrétny útvar MsP (s min. nástupným platom od 900 Eur brutto plus príplatky)

Benefity

 • náborový príspevok vo výške 2000,-€ (vyplácaný priebežne)
 • príspevok na bývanie až do výšky 100,- €/mesačne
 • cestovný lístok na MHD zadarmo
 • možnosť udelenia výkonnostnej odmeny
 • príplatky za vedenie služobného motorového vozidla
 • zamestnanecká výhoda - predĺžená dovolenka o 7 kalendárnych dní v zmysle kolektívnej zmluvy,
 • vernostná odmena
 • jubilejná odmena
 • príplatok za zmennosť
 • možnosť ubytovania v ubytovacích zariadeniach MsP
 • príspevok na stravovanie vo forme platobnej karty (aj počas dovolenky)
 • možnosť získania výkonnostných príplatkov (v závislosti od splnenia kritérií podľa hodnotiaceho systému)
 • balík ďalších benefitov (napr. príspevok zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovných síl, aktivačný príspevok pri získaní VŠ v odbore bezpečnostná služba – I. stupeň 250,- €, - II. stupeň – 500,- €, možnosť využitia MultiSport karty,...)
Kontaktná osoba: Jozefína Krajčovičová
+421 2 599 806 55
personalne@mp.bratislava.sk

Spĺňaš všetky predpoklady pre prácu v mestskej polícii?

Zaškrtni požadované podmienky a nechaj nám kontakt, prostredníctvom ktorého sa ti ozveme.

Ďakujeme, prihláška bola odoslaná.

Chceš vedieť viac o práci mestskej polície?

Navštív našu stránku, na ktorej pravidelne pridávame novinky a zaujímavosti z našej činnosti.